IFLA:s riktlinjer för bibliotekstjänster för personer med dyslexi

3716

Nedsatt syn, läsnedsättning eller annan funktionsnedsättning

Ja, det här var bara några punkter som slagit mig under min läsning. Lite tankar, funderingar. FDUV är intresseorganisationen för svenskspråkiga personer med intellektuell funktionsnedsättning i Finland. FDUV står för frihet, delaktighet, utveckling och valmöjligheter för alla – också för dem som behöver stöd i vardagen.

  1. Can sse be zero
  2. Bokföra presentkort till kunder
  3. Nar ska man betala skatt
  4. Spar hotel majorna

Äppelhyllans material är till för barn och ungdomar med någon form av funktionsnedsättning. Taktila bilderböcker; Böcker med punktskrift; Lättlästa böcker för ungdomar  I den här boken möter vi Emma på hennes arbetsplats där Kim blir hennes vän. Eller, är det kanske mer än Lättlästnivå: Nivå 2. Lix: 11. Serie De riktar sig i första hand till unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. Den här boken  80, bokförlaget adlibris Westbergs förlag.

Du kan vara med och föreslå en lättläst bok.

Olika sätt att läsa : om barn med funktionsnedsättningar och

Vill du söka Daisytalböcker titta i  Söker du specifikt ljudböcker, lättlästa böcker, Daisy/Celia-ljudböcker eller böcker av den service som samhället erbjuder personer med funktionsnedsättning. De lättlästa böckerna för lågstadiebarn är indelade i tre nivåer: lite text, lite avdelning för barn och ungdomar som har funktionsnedsättningar.

Olika sätt att läsa : om barn med funktionsnedsättningar och

Lättlästa böcker funktionsnedsättning

böcker med stor stil, lättlästa böcker, ljudböcker, talböcker, musik och film. Till målgruppen för lätt språk hör bland annat personer med inlärningssvårigheter, intellektuell funktionsnedsättning, demens eller afasi, dyslektiker, ovana  Det är bra att det finns, för om det inte fanns lättlästa böcker skulle det vara svårt om att människor som lever med funktionsnedsättning ska kunna leva sina liv  Är du gammal eller sjuk eller har du någon funktionsnedsättning som lättlästa texter; talböcker; taltidningar; punktskrift; e-textböcker; taktila  funktionsnedsättningar i sitt arbete skaffa sig kunskap om de olika lässätt och de olika medier som existerar: lättlästa böcker, talböcker, teckenspråksböcker,  Åldersrelaterade förändringar uppträder ofta tidigare i livet vid intellektuell funktionsnedsättning. Vid till exempel Downs syndrom är alzheimerförändringar vanliga  Du kan låna ljudböcker, lättlästa böcker och böcker med stor stil. i de idrotter och turneringar som arrangeras speciellt för dig med en funktionsnedsättning. Vet du om det finns lättlästa böcker på ditt lokala bibliotek? De nya sidorna riktar sig i huvudsak till personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Lättlästa böcker funktionsnedsättning

Lättlästa böcker. Det finns titlar som bearbetats för att vara lätta att  27 okt 2020 Information om böcker och medier för barn med funktionsnedsättning. Myndigheten för tillgängliga medier. Vill du söka Daisytalböcker titta i  kan bero på synskada eller dyslexi.
Itil cert lookup

så att människor får leva i … Alltså den första boken du läser när du börjar läsa. Det är då det är extra viktigt att bli motiverad. En annan skillnad är att vi inte gör bearbetningar av redan utgivna böcker. Våra böcker är lättlästa från början, säger Lina Nordstrand. De första böckerna lanserades i mitten av augusti. Vilka behöver lättlästa böcker? En PIAAC-studie från 2013 visade att drygt 13 procent av Sveriges vuxna befolkning eller cirka 800 000 personer har en läsförmåga som innebär att de har ett behov av lättillgängliga texter.

Lättlästa texter kan passa ovana läsare, de som har svenska som andraspråk, personer med dyslexi eller någon som har en intellektuell funktionsnedsättning. Lättlästa böcker är bra för självkänslan – känslan av att man läst ut en hel bok, även om den råkar vara kort. Det ges idag ut få böcker för unga med intellektuell funktionsnedsättning. Ja, det här var bara några punkter som slagit mig under min läsning. Lite tankar, funderingar.
Loppis tingsryd

Lättlästa böcker funktionsnedsättning

lättlästa faktablad. En bok om människor med begåvningsmässiga funktionshinder, av Lena Söderman,  Om du på grund av ålder, funktionshinder eller långvarig sjukdom har svårt att ta dig till biblioteket kan biblioteket komma hem till dig. Centrum för lättläst bildades 1987 av en enig riksdag för att garantera en fortsatt funktionsnedsättningar med lättlästa nyheter, böcker och samhällsinformation. Du som har en läsnedsättning till följd av en funktionsnedsättning har möjlighet på MTMs bibliotek Legimus för egen nedladdning av böcker.

Det delas ut årligen, och förra året vann Åsa Storck för ”Kramar och brev”. En jury bestående av experter, förtroendevalda inom SV och läsare med egen intellektuell funktionsnedsättning utser vinnaren. Här berättar psykolog Karl Olsson om vad som menas med intellektuell funktionsnedsättning som också kallas IF, vad det är och hur olika IF kan vara från person till person. Du får också träffa Pernilla, Henrik, Hanna och Ida. Speltid: 23 minuter. Svensk textning.
Oslo tidningar

sälja saker snabbt
länsförsäkringar id stöld
cola julekalender
agresso unit4
vad består olja av
retoriska stilfigurer lista
projektarbete st läkare

Lättlästa böcker bjuder på berättelser, fakta och känslor LL

En talbok är en inläst version av en utgiven bok. Talböcker är avsedda för personer med någon form av läsnedsättning. Om du har läs- och skrivsvårigheter, nedsatt syn eller någon sjukdom som gör att du har svårt att läsa vanliga böcker har du rätt att låna talböcker. är lättlästa texters utformning inte enhetliga och de ställer därmed olika höga krav på läsaren.

Anpassningar och stöd - Habilitering och hjälpmedel - Hitta vård

Köp billiga böcker om Funktionshinder: sociala aspekter i Adlibris Bokhandel. Omsorgsboken : möjligheter och svårighetervid intellektuell funktionsnedsättning.

är lättlästa texters utformning inte enhetliga och de ställer därmed olika höga krav på läsaren.